Tillgängliga medier

Tillgängliga medier

Biblioteket har litteratur i tillgängliga format för den som har en läsnedsättning. Med läsnedsättning avses att du behöver få en tryckt bok anpassad på något sätt för att kunna läsa den. Du kan till exempel ha nedsatt syn eller annan funktionsvariation som gör det svårt för dig att läsa eller hålla i tryckta böcker.

Lättläst för vuxna

Det finns lättlästa böcker med enkel text, korta meningar och bilder som är lätta att förstå. Det finns också böcker med en MP3-skiva, så du kan lyssna och läsa samtidigt.

Storstil

Storstil är böcker med extra stor stil för dig som har svårt att läsa böcker med vanlig text.

Boken kommer

Boken kommer är en service för dig som är långvarigt sjuk, har nedsatt rörelseförmåga eller av liknande anledning inte själv kan komma till biblioteket. Du får då en kontaktperson på biblioteket som hjälper dig att välja ut böcker som sedan körs hem till dig. Kontakta biblioteket för mer information.

Talböcker

Talböcker är endast avsedda för personer med läsnedsättning och särskilda regler för upphovsrätt gäller. För att få låna talböcker måste du vara inskriven som talbokslåntagare hos oss.

Du kan lyssna på talböcker i din dator, telefon eller på din surfplatta. Du får ett konto på Legimus där du loggar in och laddar ner de böcker du vill läsa. För att registrera dig på Legimus måste du besöka biblioteket och visa legitimation.

För att lyssna på bibliotekets talböcker på CD-skiva behövs en talboksspelare. Biblioteket lånar ut talboksspelare. Spelaren lånas ut för att prova på en talboksspelare. Lånetiden är begränsad. 

Vill du fortsatta att använda en talboksspelare behöver du skaffa en egen. Kontakta Syncentralen i Västervik för mer information. Kontaktuppgifter hittar du under rubriken Länkar på den här sidan.

Talboken kommer

Du som har en prenumeration på en taltidning kan använda tjänsten Talboken kommer. Din spelare är uppkopplad mot internet och biblioteket kan skicka böcker direkt till din spelare.

Läs mer om Talboken kommer här.