Personuppgifter

Hantering av personuppgifter

Biblioteket behandlar personuppgifter om dig i syfte att registrera var böcker och andra medier befinner sig när de är utlånade. Uppgifterna används också för att kunna kontakta dig om du inte lämnat i tid eller meddela dig när en reservation finns att hämta. 

De uppgifter vi sparar om dig är namn, personnummer, adress, e-postadress och  telefonnummer. I vissa fall namn och födelsedatum på barn som du är vårdnadshavare för. För minderåriga lagras i vissa fall information om namn och födelsedatum på vårdnadshavare i syfte att till vårdnadshavare skicka räkning på av barn ej återlämnat material. Uppgifterna används ej till andra ändamål än som ovan angetts.

För att kunna nyttja bibliotekets tjänster behöver du ge ditt samtycke till att vi lagrar dessa uppgifter om dig.  Om du har ett svensk personnummer inhämtar vi även uppgifter från SPAR, Statens person- och adressregister. 

Du har också rätt att, efter att lån är återlämnade och eventuella skulder reglerade, få dina personuppgifter raderade inom 30 dagar från begäran.

Om du inte har använt bibliotekets tjänster på 3 år gallras du ur vårt låntagarregister, under förutsättning att du inte har pågående lån eller krav från biblioteket. Du som har gett samtycke till att få e-post från biblioteket kan när som helst dra tillbaka ditt samtycke. Besök Mina sidor eller kontakta bibliotekets personal för att få hjälp. 

Registerudrag

Du har rätt att få information om vilka uppgifter vi har om dig i låntagaregistret, denna information kan fås som en utskrift.

Begäran om registerutdrag enligt artikel 15 GDPR