Ny i Sverige

Bild med olika länders flaggor

Kulturvärd på Stadsbiblioteket

Vår Kulturvärd, Roya Saydomimi, pratar arabiska och kurdiska. Roya kan visa hur du lånar böcker, kopierar och hur du använder en dator. Roya finns på Västerviks stadsbibliotek men du kan även få hjälp av Roya på biblioteken i Ankarsrum, Gamleby och Överum.  Vill du ha hjälp av Roya, prata med personalen

 

E-tidningar på många språk

https://bibliotek.vastervik.se/web/arena/e-tidningar
Läs e-tidningar och e-tidskrifter från hela världen gratis.

 

Online logistic support(OLS) för invandrare

Vad är det?
Erasmus+ Online Linguistic Support (OLS) erbjuder webbaserade språkkurser på svenska.
Detta är inte för nybörjare.
Deltagaren måste ha grundliga kunskaper i språket, ett bedömningstest görs innan hen kan börja kursen, den avgör om deltagarens nivå. För svenska är lägsta nivå för att delta A1.

Varför erbjuds det?
Syftet med detta initiativ är att mot bakgrund av den aktuella migrationskrisen stödja EU-ländernas insatser för att integrera flyktingar i Europas utbildnings- och yrkesutbildningssystem och erbjuda dem kompetensutveckling.

Hur fungerar det?
De som vill förbättra sina kunskaper i svenska beviljas tillgång till OLS av Västerviks stadsbibliotek.

Process
• Deltagaren blir registrerad vid stadsbiblioteket och därefter kommer hen att få en inbjudan till OLS med e-post.
• Då måste hen först genomgå en språkbedömning (på webben) för att fastställa sin språknivå. När bedömningen är slutförd kan deltagaren få tillgång till språkkursen (om den finns tillgänglig på önskad nivå) under högst 13 månader.
• Vid slutet av språkkursen kan deltagaren ladda ner ett deltagarbevis och genomgå en andra språkbedömning för att mäta sin språkutveckling. Den andra språkbedömningen är inte obligatorisk.

Kostar det något?
Språkkursen är gratis, ingen avgift.

Vad behöver du för att delta?
• E-post adress för din registrering.
• Tillgång till internet via dator, surfplatta eller mobil.
Datorer går att boka på biblioteket med uppvisning av bibliotekskort eller legitimation.

Hur gör man för att delta?
För mer information och för att delta kontakta:
Västerviks stadsbibliotek på telefon 0490 25 55 00 / 0490 25 55 11 eller via e-post biblioteket@vastervik.se

Länkar

ALLMÄN INFORMATION

PressReader
Genom biblioteket kan du läsa tidningar och tidskrifter från hela världen.
https://bibliotek.vastervik.se/web/arena/e-tidningar

Sweden.se
En sida som innehåller information om Sverige och tips för den som flyttar hit. Bland annat kan du läsa om Sveriges historia, hitta information om den svenska vården, skolan, monarkin, hur man söker jobb och mycket annat.
https://sweden.se/

Information om Sverige
En webbplats med mycket information på flera språk för dig som är nyanländ i Sverige.
https://www.informationsverige.se/

The Newbie Guide to Sweden
Är du ny i Sverige och vill få tips och information om Sverige och svenska samhället? Besök denna sida som en internationell grupp människor har skapat för att hjlälpa och stödja nyanlända i Sverige.
thenewbieguide.se

Om svenska skolan
Skolverket om den svenska skolan för nyanlända.
http://www.omsvenskaskolan.se/

Boken "Välkomna hit" Med boken Välkomna Hit kan människor som har lämnat sitt hemland få en möjlighet att lära sig den svenska kulturen och det svenska samhället. I boken, som ges ut på flera språk, kan man läsa om dans runt midsommarstången, luciafirandet och fika, hur den svenska skolan fungerar och mycket mer.
valkomnahit.se/boken

Jämställdhet - kvinnor och män i Sverige på olika språk
Språk:Arabiska, Bosniska/Kroatiska/Serbiska, Engelska, Franska, Persiska, Romani, Ryska, Sorani, Spanska, Svenska.
http://www.lansstyrelsen.se/Halland/Sv/manniska-och-samhalle/jamstalldhet/Pages/Jamstalldhet_-_kvinnor_och_man_i_Sverige.aspx

Plattform för samhällsorientering på webben
Distanskurser på olika språk. Klicka på Kurser eller Logga in och fyll i dina inloggningsuppgifter.
http://xn--samhllsorientering-otb.se/

Setel.in - ny plattform som ska underlätta integration

En plattform som samlar tillgängliga appar och webbsidor för asylsökande och nyanlända på ett och samma ställe.
http://setel.in

Newcomers youth - HBTQ-forum 
Newcomers Youth är ett projekt inom RFSL Ungdom som riktar sig till unga nyanlända hbtq-personer och unga hbtq-personer som ska eller har sökt asyl och är mellan 15 och 25 år (unga newcomers). Projektets övergripande syfte är att öka unga newcomers psykiska och fysiska välmående
https://newcomersyouth.se/


Allemansrätten på olika språk
http://www.hsr.se/var-radd-om-din-arena/other-languages


Giftiga svampar
Information om giftiga svampar på 29 olika språk.
https://www.giftinformation.se/servicemeny/in-english/mushroom-brochure/

 

NYHETER

Tidningen 8 sidor
8sidor.se

 Klartext
Ett radioprogram (SR, Sveriges Radio) där du dagligen kan läsa eller lyssna på nyheter på lätt svenska.
sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=493

 

APPAR

50 appar för SVA-SFI-undervisning av nyanlända
iktsidan.com/2015/12/03/50-appar-for-svasfi-undervisning-av-nyanlanda

Rättstavat!
Öva svenska

SVT Språkplay
App från SVT för dig som vill lära sig svenska. Appen finns både för iOS- och Androidmobiler.

 

LÄR DIG SVENSKA

SFI Länkar
Nyheter, media, Gratis lexikon och ordböcker on line, Svenska språket
http://www.kreativpedagogik.se/

Digitala spåret
http://www.digitalasparet.se
Länkar och övningar i svenska som andraspråk.

Ordböcker och översättning
https://translate.google.com/
http://lexin.nada.kth.se/lexin/
http://sv.bab.la/lexikon/
interglot.com
ord.se

Lexin Bildteman
Innehåller ca 1 800 illustrerade ord som är indelade i teman. Uttal finns inspelat på svenska och sjutton andra språk.
http://lexin2.nada.kth.se/lexin/#main=1;searchinfo=both,swe_ara,;

Lär dig svenska på egen hand!
Du kan även hitta flera olika hjälpmedel och verktyg där du kan träna svenska själv eller med andra.
informationsverige.se/Svenska/Arbete-och-utbildning/Sidor/Lara-svenska.aspx

Radio Sweden
Nyheter från Radio Sweden på lätt svenska
http://sverigesradio.se/sida/default.aspx?programid=4916

Lättläst text om körkort
korkortsportalen.se/lattlast

 

LÄR DIG SVENSKA – FÖR ARABISKTALANDE

Alkompis
Tidning, radio och webb-TV på arabiska med svenska nyheter.
http://alkompis.se/

Svenska språket på arabiska 
Samuel Issa förlag - kanal på Youtube. Filmer med lektioner.
https://www.youtube.com/channel/UCsWEu1gLGMwTfjcFs-Kkycg

Youtube-filmer med lektioner
Lär dig svenska för arabisktalande
https://www.youtube.com/channel/UCd9qd0QGjxoxnrUc0piUyiw/videos

Terminologi på arabiska och svenska
Se förklaringar på många olika termer inom olika branscher, arbetslivet, utbildning m.m. 
Registrera dig på sidan gratis och sök på arabiska-svenska termer eller delta i forumet.
arabisktolk.se

 

 

Biblioteket i Ankarsrum

Ordinarie öppettider

Måndag: 15.00-19.00
Onsdag: 14.00-18.00
Fredag: 09.00-12.00

Avvikande öppettider

Julafton 24 december, stängt

Annandag jul 26 december, stängt

Nyårsafton 31 december, stängt


Biblioteket i Gamleby

Ordinarie öppettider

Måndag: 10.00-13.00, 14.00-19.00
Tisdag: 10.00-13.00, 14.00-17.00
Onsdag: 10.00-13.00, 14.00-17.00
Torsdag: 15.00-19.00
Fredag: 10.00-14.00

Avvikande öppettider

Julafton 24 december, stängt

Juldagen 25 december, stängt

Annandag jul 26 december, stängt

Nyårsafton 31 december, stängt

Nyårsdagen 1 januari 2019, stängt


Västerviks stadsbibliotek

Ordinarie öppettider

Måndag: 10.00-19.00
Tisdag: 10.00-19.00
Onsdag: 10.00-19.00
Torsdag: 10.00-19.00
Fredag: 10.00-17.00
Lördag: 11.00-14.00

Avvikande öppettider

Alla helgons afton 2 november, 10.00-15.00

Alla helgons dag 3 november, stängt

Julafton 24 december, stängt

Juldagen 25 december, stängt

Annandag jul 26 december, stängt

Nyårsafton 31 december, stängt

Nyårsdagen 1 januari 2019, stängt


Biblioteket i Överum

Ordinarie öppettider

Måndag: 13.30-18.00
Onsdag: 13.30-18.00
Fredag: 11.00-13.00

Avvikande öppettider

Julafton 24 december, stängt

Annandag jul 26 december, stängt

Nyårsafton 31 december, stängt


Postadress:

Västerviks kommun
Västerviks kommunbibliotek
593 80 Västervik

Följ biblioteket på