Loftahammars bibliotek

Loftahammars bibliotek

I Loftahammar finns ett bibliotek som drivs av Loftahammars intresseförening. Biblioteket är inte en del av Västerviks biblioteks verksamhet. 

På föreningens egen sida kan du läsa mer om föreningens verksamhet och kontakta föreningen.

https://loftahammar.com

 

Meddelande från Loftahammars intresseförening 2019-07-14

Biblioteket i Loftahammar öppet igen

Nu är biblioteket i Loftahammar åter öppet för allmänheten. Detta stängdes vid senaste årsskiftet efter att ha drivits nästan sju år av den ideella föreningen Bibliotekets Vänner i Loftahammar, som höll biblioteket öppet fyra timmar i veckan.

Nytt nu är att biblioteket drivs i Loftahammars Intresseförenings regi och att det är öppet alla vardagar mellan klockan 08 och 20. Tillträde förutsätter emellertid att låntagare har tillgång till en kod för att öppna det lås som installerats. Den koden är lika för alla och hämtas via personligt besök hos Gerda Karlsson på ICA Nära Kusten i Loftahammar.

En nyhet är också att lokalen kostnadsfritt kan bokas för evenemang av skilda slag, till exempel föreläsningar. Den kan även användas vid möten. Bokning sker i den bokningskalender som finns på biblioteket

Ännu en nyhet utgör det bokcafé för seniorer som planeras öppna i höst.

Detta har låntagare att tänka på:

  • Skriv i lånekalendern – som också finns på biblioteket – hur många barn- respektive vuxenböcker du lånar. Av sekretesskäl ska du inte notera ditt namn
  • Lån sker i högst fyra veckor
  • Böckerna ska lämnas tillbaka på den plats du tagit dem

Vidare är det bra om låntagare noterar namn och tidpunkt för besöket, så att Loftahammars Intresseförening kan räkna antalet. Detta blir en viktig aspekt vid den utvärdering av verksamheten som är planerad till slutet av 2019.

Hjärtligt välkommen till Loftahammars bibliotek!

Torgny Kindh
Ordförande i Loftahammars Intresseförening

Relaterade länkar

Vanliga frågor och svar

Hur lång tid tar det innan mitt fjärrlån kommer? Kan jag låna om ett fjärrlån?

Vanliga frågor och svar om fjärrlån hittar du under Vi erbjuder > Fjärrlån.