Lånevillkor

Lånevillkor

För att låna på Västerviks bibliotek behöver du ett bibliotekskort. Registrera dig online eller besök något av våra bibliotek. För att få bibliotekskort behöver du kunna visa giltig legitimation.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig och ersättningssyldig för alla lån som registreras på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för barns lån.

Vi registrerar namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-post. Dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är aktuella. Meddela oss eventuella förändringar.

Anmäl genast till biblioteket om du förlorat ditt bibliotekskort så att vi kan spärra det.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Vid kö är lånetiden 2 veckor. För TV-spel och tidskrifter är lånetiden 2 veckor. För filmer är lånetiden 7 dagar. Återlämningsdatum ser du när du lånar.

Bokinkast för återlämning av medier när biblioteket är stängt finns på alla våra bibliotek.

För medier som återlämnas efter sista återlämningsdatum tar vi ut en avgift. För barn och ungdomsböcker betalas dock inga förseningsavgifter. Förstörda eller borttappade medier betalas av låntagaren eller eventuell vårdnadshavare.

Reservation

Medier som är utlånade kan reserveras. Vi skickar meddelande med post eller e-post när det är dags att hämta.

Om mediet du söker inte finns på våra bibliotek kan det, med vissa undantag, beställas från något annat bibliotek (fjärrlån). Fjärrlån kostar 25 kr/st.

Logga in