Lånevillkor

För pedagoger

 

Den här informationen är till för dig som är lärare, förskollärare, fritidsledare eller dagbarnvårdare.  

Som pedagog har du möjlighet att komma till oss med din barngrupp eller klass. Vår bemanning kan variera, så för att vara säker på att träffa någon av oss i barnteamet är det säkrast att boka en tid. Det kan du göra genom att maila oss på barnbiblioteket@vastervik.se

 

 Västerviks bibliotek erbjuder:

  • Förskolekort
  • Lärarkort till pedagoger

 

Förskolekort är ett bibliotekskort som kan utfärdas till en förskola eller till en avdelning på en förskola. Varje förskolekort ska ha en kontaktperson som ansvarar för kortet och det som lånas. Kortet får inte användas till att låna böcker för privat bruk. Kontakta Västerviks bibliotek om du önskar ett förskolekort. 

 

Lärarkort är ett arbetskort för lärare inom grundskolan i Västerviks kommun. Det registreras på lärarens namn och e-postadress. På lärarkortet  lånas medier som används i undervisningen på en skola, till exempel högläsningsböcker, parläsningsböcker eller klassrumsläsning. Som lärare ska du i första hand vända dig till ditt skolbibliotek, men Västerviks bibliotek kan med lärarkortet fungera som ett komplement till skolbiblioteket. När du lånar från Västerviks bibliotek är din skola ansvarig för att ersätta trasiga eller förkomna lån. 

 

 

Logga in

Skaffa lärarkort här!

Skriv ut och fyll i låneförbindelsen. Du behöver också rektors underskrift på blanketten. Lämna sedan in den ifyllda låneförbindelsen  på Västerviks bibliotek. 

 

Här hittar du blanketten för lärarkort:

Låneförbindelse lärarkort

 

Här hittar du de låneregler för lärarkort som gäller från och med höstterminen 2021:

Låneregler lärarkort