Lånevillkor

Bibliotekskortet är en värdehandling

Lånevillkor

För att låna medier behöver du ett bibliotekskort för Västerviks bibliotek. Bibliotekskortet är gratis och du får det mot uppvisande av giltig legitimation. Vi registrerar namn, personnummer, adress, telefonnummer och eventuell e-post. Dina personuppgifter hanteras enligt dataskyddsförordningen, GDPR. Du ansvarar själv för att dina kontaktuppgifter är aktuella. Meddela oss eventuella förändringar.

Bibliotekskortet är en personlig värdehandling. Du är ansvarig och ersättningsskyldig för alla lån som registreras på ditt kort. Vårdnadshavare ansvarar för sina barns lån. Barn och ungdomar kan få ett bibliotekskort med vårdnadshavarens medgivande. Blankett för ändamålet finns att hämta på våra bibliotek och på vår webbplats. Anmäl genast till biblioteket om du förlorat ditt bibliotekskort så att vi kan spärra det.

Lånetid

Lånetiden är normalt 4 veckor. Vid kö är lånetiden 2 veckor. För TV-spel och tidskrifter är lånetiden 2 veckor. För barnfilmer och hyrfilmer är lånetiden 7 dagar. Återlämningsdatum anges när du lånar. Bokinkast för återlämning av medier när biblioteket är stängt finns på alla våra bibliotek.

För medier som återlämnas efter sista återlämningsdatum tar vi ut en avgift. För barn och ungdomsböcker betalas dock inga förseningsavgifter. Förstörda eller borttappade medier ersätts av låntagaren eller eventuell vårdnadshavare.

Reservation

Medier som är utlånade kan reserveras. Vi skickar meddelande med post eller e-post när det är dags att hämta. Om mediet du söker inte finns på våra bibliotek kan det, med vissa undantag, beställas från något annat bibliotek (fjärrlån). Ett fjärrlån kostar från 25 kronor.

Logga in

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift för att få ett bibliotekskort hos Västerviks bibliotek.

Du hittar blanketten på Västerviks kommuns plattform för E-tjänster och blanketter. Fyll i den digitalt och skicka in, eller skriv ut den, fyll i och lämna in på ditt bibliotek.

Bibliotekskort barn

Blanketten finns även för vuxen.

Bibliotekskort vuxen