Fjärrlån

Fjärrlån

Vanliga frågor och svar

För dig som studerar

Att återlämna fjärrlån och medier från andra bibliotek

 

Vanliga frågor och svar

Vad är ett fjärrlån?

Fjärrlån är när titeln du söker inte finns på Västerviks bibliotek, och vi försöker låna hit den från ett annat bibliotek. Ett fjärrlån kostar 25 kronor. 

Hur gör jag ett fjärrlån? 

Fyll i formuläret Ansökan om fjärrlån.

Ange författare, titel, utgivningsår och gärna även ISBN-nummer om det är en särskild upplaga du vill ha. Du behöver också meddela oss ett datum när du senast önskar titeln, samt vilket av våra bibliotek du vill hämta ut den på. Har titeln inte kommit till det angivna datumet kommer titeln inte alls.

Du kan även kontakta biblioteket för att göra en beställning. 

 

Vad kostar ett fjärrlån?

Ett fjärrlån inom Sverige kostar 25 kronor att beställa. Avgiften läggs på ditt bibliotekskonto.  Även om du väljer att inte hämta ditt fjärrlån ligger beställningsavgiften kvar.

När kommer mitt beställda fjärrlån?

Ett fjärrlån tar minst en vecka från det att du beställer titeln till dess att du har den i din hand. Försök därför vara ute i god tid med din beställning.nNär titeln har kommit till Västerviks bibliotek skickar vi ut ett meddelande till dig via e-post eller brev.

 

Hur många fjärrlån kan jag ha åt gången? 

Du kan ha som mest tre pågående fjärrlån åt gången. 

 

 Vad händer om mitt fjärrlån inte kommer?

Vi meddelar dig via e-post eller post om vi får besked om att titeln inte går att fjärrlåna Det kan vara så att titeln redan är utlånad eller att den inte lånas ut till oss. Ibland kan det hända att titeln du vill låna inte får lånas hem, utan du får sitta på biblioteket och läsa den.

Hur lång är lånetiden?

Det är alltid biblioteket som äger titeln som bestämmer hur länge du får låna den, men vanligtvis är lånetiden 28 dagar. (4 veckor) 

Det är också biblioteket som äger titeln som bestämmer om du får låna om den, och om du får ta med dig titeln hem. Därför kan det stå olika återlämningsdatum på ditt kvitto om du hämtat flera fjärrlånade titlar samtidigt. 

Kan jag låna om ett fjärrlån?

Om du vill låna om ditt fjärrlån kontaktar du Västerviks bibliotek. Vi undersöker om omlån är möjligt och återkopplar till dig. Det är biblioteket som äger titeln som avgör om du får låna om den eller inte. Det kan finnas en kö på boken. 

Student på högskola eller universitet?

Du som studerar ska i första hand ta kontakt med ditt högskole- eller universitetsbibliotek. Ofta erbjuder de sina studenter hemleverans av kurslitteratur och digital tillgång till studentmaterial.

Sök och reservera de titlar du önskar på vår hemsida. Vi fjärrlånar inte kurslitteratur som finns på Västerviks bibliotek, eller kurslitteratur som finns som e-medier.

Observera att populär kurslitteratur kan vara svår att fjärrlåna. 

Lånetiden kan variera. Vi kan aldrig garantera att du kan behålla fjärrlån under en hel kurs eller termin. Du kan aldrig låna en bok mer än 28 dagar åt gången. Ibland är lånetiden kortare än 28 dagar.

 

Service för landstingsanställda 

Medicinska E-biblioteket har särskild service för dig som studerar, är anställd inom landstinget i Kalmar län och har en ltkalmar-epostadress. Alla tryckta böcker vid Linnéuniversitetet i Kalmar och Växjö kan beställas och skickas direkt till din arbetsplats via internposten.

Att återlämna fjärrlån och medier från andra bibliotek

Medier som du lånat via oss, fjärrlån, återlämnar du som vanligt på biblioteket.

Du kan lämna medier från folkbiblioteken inom biblioteksregionen (Kalmar län, Blekinge län och Kronobergs län) hos oss. Observera att lånade medier inte avregistreras från ditt konto förrän det når aktuellt bibliotek. Tänk på sista återlämningsdatum och eventuella förseningsavgifter som kan uppstå. Västerviks kommunbibliotek ansvarar inte för de medier som du eventuellt återlämnar hos oss.