Ersättningsavgifter

Ersättningsavgifter

Ersättning för borttappat, förstört eller ej återlämnat material

Vuxenmedia (böcker): 250 kronor

Barnmedia (böcker): 75 kronor

Film: 300 kronor

Musikskivor: 150 kronor

Fjärrlån: Från 300 kronor

Tidskrifter: 50 kronor

Pocketböcker: 100 kronor

TV-spel: 500 kronor

 

Avvikelser kan förekomma

Logga in

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift för att få ett bibliotekskort hos Västerviks bibliotek.

Du hittar blanketten på Västerviks kommuns plattform för E-tjänster och blanketter. Fyll i den digitalt och skicka in, eller skriv ut den, fyll i och lämna in på ditt bibliotek.

Bibliotekskort barn

Blanketten finns även för vuxen.

Bibliotekskort vuxen