Ersättningsavgifter

Ersättningsavgifter

Ersättning för borttappat, förstört eller ej återlämnat material

Vuxenmedia 200 kronor

Pocketböcker 100 kronor

Barnböcker 75 kronor

DVD-film 500 kronor

CD-skivor 200 kronor

Fjärrlån 300-500 kronor

TV-spel 500 kronor

Tidskrifter 50 kronor

Avvikelser kan förekomma

Logga in

Om du är under 18 år

Om du är under 18 år behövs vårdnadshavares underskrift för att få ett bibliotekskort hos Västerviks bibliotek.

Du hittar blanketten på Västerviks kommuns plattform för E-tjänster och blanketter. Fyll i den digitalt och skicka in, eller skriv ut den, fyll i och lämna in på ditt bibliotek.

Bibliotekskort barn

 

Blanketten finns även för vuxen.

Bibliotekskort vuxen